top of page

ארגון והדרכת טיולים

במסגרת זו 'בשביל ארצי' תעניק לכם את כל השירותים, החל מתכנון הטיולים ושילובם במסגרת תוכנית לימודים שנתית, עבור דרך הזמנה ותיאום כל השירותים הנלווים וכלה בליווי הטיול והדרכתו בשטח בהתאמה לאופי הקבוצה.

במסגרת הטיולים והסיורים נשים דגש מיוחד על הליכה בעקבות אבותינו. נשלב בטיול קטעי קריאה ולימוד ממקורותינו, נחווה יחד את קורות העיתים המשתקפים בפרקי התנ"ך ונלמד את המשמעות העמוקה של ההתרחשויות בראי הסביבה וההיסטוריה היהודית.

ניתן לקבל הדרכה בשפות: עברית, אנגלית ואידיש.

bottom of page