top of page

פרויקטים סביבתיים

הסמכה לגנים ובתי ספר ירוקים

'בשביל ארצי' משקיעה רבות בחינוך סביבתי, מדריכים מקצועיים של 'בשביל ארצי' פועלים בתוך גנים ובתי ספר לשינוי לאורח חיים סביבתי ומקיים יותר, עד כה ליווינו רבות בתי ספר וגנים ירוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך והרשויות.

מבצעים קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה והרשויות ברחבי הארץ.

אומנוטבע - סדנאות, חוגים, הפעלות וימי שיא

סדנאות במגוון נושאים ויעדים וביניהם: מיחזור ואיכות סביבה, חוגי טבע מסביב ללוח השנה, השמן והזית, בעלי חיים והסוואה, יצירות מהטבע, גננות ופריחה ועוד מגוון נושאים המותאם לכל גיל וקבוצה החל מגילאי גן ועד להפעלות בבתי אבות.

את הסדנאות ניתן לקיים במסגרת כיתתית חווייתית או בחיק הטבע באוירה אותנטית ומיוחדת בהתאם לעונות השנה.

קורסים והשתלמויות

במסגרת זו 'בשביל ארצי' תספק לכם הרצאות והשתלמויות במגוון  נושאים של איכות סביבה, קיימות ולימודי ארץ ישראל במסגרות שונות.

bottom of page